Forma’t!

La formació és fonamental per desenvolupar la nostra pràctica política, per créixer com a persones i per reflexionar sobre diferents àmbits que afecten al nostre dia a dia. Si be és cert que assistir a xerrades, participar de debats o anar a actes polítics és fonamental per formar-se, també és necessari que cada persona es formi de manera individual, ja sigui llegint llibres, mirant documentals o vídeos de formació, articles, etc.

Cal estar en continu aprenentatge, cal un anàlisi acurat del moment des d’un punt de vista marxista. Com ja va dir Lenin: “El comunista que es vantés de ser-ho, simplement per haver rebut unes conclusions ja establertes, sense haver realitzat un treball seriós, difícil i profund, sense analitzar els fets davant els quals està obligat a adoptar una actitud crítica, seria un comunista molt lamentable”.

Per aquests motius hem creat aquesta secció a la nostra web on hi podeu trobar diferents texts, articles, llibres i vídeos de formació que creiem que us poden ser d’utilitat. Instrui-vos perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència!

 

wtrdhyjuki

Anuncis